دهکده شعر
کفن
شنبه 3 مهر 1395 ساعت 17:11 | بازدید : 58 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

نزدیـــــــک ترین لحظه ی پایان من است

پایــــــان من این لحظه ی تنهاشدن است

پـــــرواز درون قفســـــــی از رویـــــــــا

با طــعم جنــونی کـــه پر از زخم تن اسـت

مــــرزی است به باریکی یک مو اینجـــا

مرزی که همان رد شدن از خویشتن است

تعبیر من از قصه ی پر غصـــــه ی عشق

خوابی که پر از هلـــــهله و یک کفن است

مهدی خسروی خضری 

|
امتیاز مطلب : 15
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5


تنهایی
پنج شنبه 1 آبان 1393 ساعت 21:12 | بازدید : 166 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

رفتنت دلهره را آورد..

غصه ها خاطره ها را آورد..

طعنه ها را آورد..

می سپارم گذر ثانیه ها را به نسیم..

تا که آرَد خبری از دل بر دل من..

مینشینم به این کنج اتاق..

که مبادا برسد ابر دلم بر دل تو..

که مبادا نفسم آه شود..

که مبادا گل لبخند تو پژمرده شود..

یا که یک لحظه دلت از دلم آزرده شود..

من به جان میخرم این غم ها را..

که مبادا گل لبخند تو پژمرده شود..

|
امتیاز مطلب : 13
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3


دلگیر
پنج شنبه 1 آبان 1393 ساعت 20:13 | بازدید : 149 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

 

 

وقتی که نوشتم از همه بیزارم..

 

                     گفتی که هوای عاشقان را دارم..

خندیدمو ناگهان دلم ابری شد..

 

                    دیدی که درون سینه ام غم دارم..

 

اما دل من کجا و عشق تو کجا..

 

                    عمریست که افتاده گره در کارم..

 

گم کرده دلم مسیر فردایش را..

                   پس منتظــــــرم بیا تو ای دلدارم..

 

 

 

 

 

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


بگذر
جمعه 3 مرداد 1393 ساعت 1:19 | بازدید : 174 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

تو قلم من دفتر...

دست خطی بنویس...

و از این برگ گذر...

روز نو کن در آن برگ سفید...

تا نفس تازه شود شعر بگو...

تا دل خسته شود جاری تر...

 

(تو کبوتر من بام...

می پری از لب من نا آرام...)

تا که آرام شوی جای دگر...

و از این خنده غمگین بگذر...

 

تو قناری و من از جنس قفس...

که نفس های تو هر لحظه مرا داد نفس...

ولی افسوس و هر لحظه و روز...

پر پرواز تو شد کابوسم...

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


زنجیر
شنبه 23 فروردين 1393 ساعت 9:9 | بازدید : 161 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

چو قنــــــاری به قفس زنجیرم    /     اخـــــر از دوری تو می میرم

 

هر شب از دوری تو می گریم     /    من از این فاصـــله ها دلگیرم

 

چشم میبندم و رویــــــــــایم را    /    با تو دور از همه کس میگیرم

با تو در کنــــج قفس می خندم   /     از همه غیــر نگــاه ت سیرم

منــــــه دریا دل و خندان امروز     /    آه بازنـــــده این تقدیــــــــرم

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


...انتظاری سبز...
شنبه 24 اسفند 1392 ساعت 14:17 | بازدید : 157 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

 

ره دیگر که گرفتی جاده ها خار شدند...

                                           خار ها جاده شدند ...

                                                         فاصله ها خندیدند...

 قفس ثانیه ها تنگ شدو ...                                                                      

                                             هم نفس ثانیه ها در شب رفت...

پر پرواز شکست و دل عاشق لرزید...

                                       روز ها سال شد و فصل دل اما ابری ست  ...

چشم بر در ، و نگاهی پر ترس ...

و امیدی ک مرا چشم براه تو کند...

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3


زمستانی ترین بهار
دو شنبه 25 آذر 1392 ساعت 11:4 | بازدید : 286 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

رو بگردان از منه خسته که شاید...

                این جواب قدر دانی است.

در کنار خاطرات زخم خورده...

                           آرزویم دیدنت با دیگری نیست.

من پر از حرف و سوالم، پر ز حسرت...

             چشم در چشم زمانه...

در کجای قصه ماندی ، در کجای قصه ماندم...

                       که چنین شد روزگارم...

در تمام خنده هایم اشک دارم...

        من زمستانی ترین فصل بهارم...

آرزویم دیدنت با دیگری نیست.

                                آرزو دارم تو باشی در کنارم...

|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


شــاعر
شنبه 20 مهر 1392 ساعت 8:58 | بازدید : 233 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

قلب شاعر خفته در اشعـار اوست

یا غزلهایی که خـود بیمار اوست

قلب شاعر حرف ها دارد ولـی ...

بغضی از جنـس تگفتن یار اوست

قلب شـاعر در پس دیوار هـاست

سـایه هایی چون تبر سربار اوست

روزه دار روزهـای خستـه شـد

با امیـدی که غـزل افطار اوست

شاعر غم ها شدن از بی کسی است

بی کسی هایی زغم غمخوار اوست

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


غم
یک شنبه 15 ارديبهشت 1392 ساعت 15:18 | بازدید : 291 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

عاقبت پیر شدم در غـــــــــــم جوییدن تو

                                  یا به آغوش دگـــر لحظه روییدن تو

من چو عکسی پر تشویش نگاهت کردم

                                 تو و لبخند به آن سو منو بوییدن تو

تو به گلدان دگر بوســـــــه ی لبخند زدی

                                و من اینجا پراشک از غم خندیدن تو

تو خیالت همه جا بامنــــــــــو من در رویا

                                که مبادا بشــــــــوم باعث رنجیدن تو

هر زمان سوی تو رفتم دو لبم می خشکید

                                وبه تصویر کشیدم غـــــم نشنیدن تو

عاقبت پیر شــــــــدم در قفس رویاها

                                پیر آن لحظه که آمــــــد خبر چیدن تو

|
امتیاز مطلب : 12
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4


با من بگو
یک شنبه 15 ارديبهشت 1392 ساعت 15:4 | بازدید : 211 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

حرفی از شهر دگـــــــر با من بگو

                                      از هوایـــــــی تازه تر با من بگو

زندگی این خانه و کاشانه نیست

                                      زندگی را در ســـــفر با من بگو

با من از رویای فــــــــــــرداها بگو

                                      از غم و عشق و خطر با من بگو

از ســـــکوت بی جواب عکس ها

                                      از وصـــــــالی بی ثمر با من بگو

|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


شبنم
یک شنبه 15 ارديبهشت 1392 ساعت 15:0 | بازدید : 310 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

در نگاه پنجره غم می گذاشت

                                        (گاه دستی روی شبنم می گذاشت)

می نوشت از خاطرات گمشده

                                        در میان خنده ماتـــــــــــم می گذاشت

با سکوتش زخم می زد لحظه را

                                        خود به روی زخم مرهــــم می گذاشت

ای دل خسته پریشانی چه سود

                                        خنده ای بر اشک هـــــایم می گذاشت

 

 

|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


رویای محال
یک شنبه 15 ارديبهشت 1392 ساعت 14:53 | بازدید : 315 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

تو گریزان زهیاهــــــــوی وصال

                                  منو این قاصـــــــدک بی پر و بال

حرفها را همـــــــه با خود بردی

                                  منو این عکـــــــس غریبانه و لال

هر که با قصه خود درگیر است

                                  سهم من از تو شده میوه ی کال

ارزوهای مرا طــــــــــــوفان برد

                                 باز حسرت به رویــــــــــــای محال

تو به رویــــــای شبت راهم ده

                                که شوم دل خوش تحویل امــــسال

|
امتیاز مطلب : 13
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4


بگذارید
یک شنبه 15 ارديبهشت 1392 ساعت 14:45 | بازدید : 270 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

 

بگذارید که به دور از غم و زاری باشم

                       منتظر در هوس عطر بهـــــاری باشم

بگذارید که در کنج قفـــــس خانه کنم

                      بگذارید همانند قنـــــــــــــاری باشم

نگذارید که ســـــــــــــــاز دلم غم بارد

                        (شاعر سوخته گلهای سحاری باشم)

من که هر فصل دلم رنگ زمستان دارد 

                           بگذارید که یک لحظه بهــــــــاری باشم 

 

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


تو که رفتی
یک شنبه 3 دی 1391 ساعت 13:51 | بازدید : 363 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

                                                                     به نام خدا

 تو که رفتی

 

تو که رفتـــــــی دلم درد آشنا شد

                به آه و حسرت و غم مبتلا شـــد

تو که رفتی امید خیمـــه ها رفت

              سکوت خیمــه ها پر از صـدا شـد

تو که رفتی فرات از شـرم لرزیـد

               تمام رازهایش بــــر ملا شــــــد

تو که رفتی عطش از یادهـا رفت

             عبور لحظه ها پُـــــــــر از جفا شد

تو که رفتـــــــــی تمام باورم رفت

             و آن دستان بی تن ناخـــــــــدا شد

اگر دستان تو از تن جــــــــــدا شد

              تمام گریه هایــــــــــــم با دعا شــد

|
امتیاز مطلب : 17
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4


می آیی
پنج شنبه 23 آذر 1391 ساعت 17:6 | بازدید : 252 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

انگار در این خرابـه ها تنـــــــهایی                افســــوس زاین جــــدایی وشـیــدایی

انگار که جمعه ها به زنجیر شدند                  ( آدم بشـــوم سه شنبه هم ی آیی) 

|
امتیاز مطلب : 13
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3


غرور
یک شنبه 12 آذر 1391 ساعت 13:43 | بازدید : 265 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

 تو باز هم صدا شدی در این کویر سوت و کور                

                                                          پرنــده ای رها شدی بسوی لحظه های دور 

 خدا کند که حس کنی دلم بچشم های توست                      

                                                          دلی که از تو هر نفس کشیدچشمی از غرور

منی که از تو خالی ام بشوق عشق جاری ام                  

                                                        مــرا تومحــو کــرده ای به آن شـکوه در عبـور     

|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


درد کهنه
دو شنبه 18 ارديبهشت 1391 ساعت 8:48 | بازدید : 485 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

 

 

 

دوای درد کـهنـــه ام بدون تو تبرشــــده است
                        
                                                بهـانه نبودنـت کنـــار من سـفـر شـده اسـت
من از نـــگاه این وآن نـدیـده ام پنــــاه را
            
                                               نمـک بـرای زخـم من دوا که نه شکرشده است
تمام لحظه لحـــظه را بدون تو شــمرده ام
                   
                                                 شنیده ام که گفته اند دلت به من سپرشده است
از آن همه نگاه ومهر فقط سکوت مانده است
                                
                                               تمام کوچـه های شهر به رفتـنـت خبرشده است
درخت خانه دلم غریب و خسته مانـــده است
                                   
                                              و این برای عشـــــق من نتیجه و ثمرشده است 
         
تمام خواب هرشبم سیاه تیره مانـــده است
                                              درون سینه ام پراز گلایه وشررشـــــــده است               
|
امتیاز مطلب : 12
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3


یک شنبه 3 ارديبهشت 1391 ساعت 11:10 | بازدید : 195 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربيست Www.bahar22.com

|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


مادر
یک شنبه 3 ارديبهشت 1391 ساعت 10:31 | بازدید : 257 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

طعنه ها را به دل خود بخرید و خندید

در دلش غصهء عالم بنشت و پوسید

گوهر خانهء مااوست که درخلوت صبح

با نگاهش نگه خستهء ماهم بپرید

|
امتیاز مطلب : 15
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4


انتظار
یک شنبه 3 ارديبهشت 1391 ساعت 10:20 | بازدید : 283 | نویسنده : مهدی خسروی خضری | ( نظرات )

 

عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربيست Www.bahar22.com

انتظارت هم برایم زندگی ست

انتظارت خالی ازهرخستگی ست

من دراینجا چون پرستو در قفس

این همان طعم خوش دلبستگی ست

|
امتیاز مطلب : 12
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نویسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شوددیگر موارد

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 11
بازدید هفته : 32
بازدید ماه : 167
بازدید کل : 22047
تعداد مطالب : 23
تعداد نظرات : 34
تعداد آنلاین : 1چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
تبادل لینک هوشمند

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان سازه قلم و آدرس sazeghalam.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.


آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 23
:: کل نظرات : 34

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 3

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 2
:: باردید دیروز : 11
:: بازدید هفته : 32
:: بازدید ماه : 167
:: بازدید سال : 1467
:: بازدید کلی : 22047